www.veka.rs
Home O nama Proizvodni program Veka kvalitet Proizvođači VEKA stolarije Postanite VEKA partner  
 
Srbija  Crna Gora  Albania    -  Deutsch  English       
  Proizvođači u Srbiji
  Proizvođači na Kosovu
  Proizvođači u Crnoj Gori
  Proizvođači u Albaniji
Proizvođači u Makedoniji
  Bitola
    Dobri Do
    Dolneni
    Gevgelija
    Gostivar
    Kočani
    Kriva Palanka
    Kumanovo
    Ohrid
    Prilep
    Skopje
    Struga
    Štip
    Tetovo
    Veles

Makedonija - Bitola
  
  
   
    SIMBOL KARTONAŽA dooel
    Joce Goševski
 

     7000 Bitola,
                  ul. Karaorman br. 6
     Tel/Fax: +389 47 222 350
                     
+389 47 220 085
        

        Mob:
 +389 70 207 146
                 
+389 71 345 529
                  +389 70 331 555
                  +389 70 339 666

     Email: simbolkartonazabt@yahoo.com

    
Web:

  

  odštampaj stranu
  na vrh strane
  nazad