Фигура 7 копия 4 Untitled-1

KORAK ISPRED KONKURENCIJE: VEKA I RECIKLAŽA

30.5.2021.

Adekvatna postrojenja za reciklažu u kombinaciji sa ekološki održivim strategijama čine proizvodne kompanije veoma realnim iz perspektive kružne (cirkularne) ekonomije, koja podrazumeva ponovnu upotrebu, popravku, obnovu i reciklažu postojećih materijala i proizvoda, kako bi se oni zadržali unutar ekonomije. U cirkularnoj ekonomiji se podrazumeva da će otpad postati resurs, pa je samim tim stvarna količina otpada manja.

Potreba za ekološkom održivošću ide paralelno sa potrebom za odgovarajućim postrojenjima za reciklažu. Poslednjih godina napori za podizanje svesti po tom pitanju postaju sve intenzivniji, zajedno sa podsticajima i zakonima koje institucije donose po pitanju odlaganja otpada.

Nemačka kompanija VEKA je, još od 1993. godine, posvećena procesu reciklaže, kako bi osigurala  kružnu ekonomiju što je više moguće: fabrike u Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj podržane su strategijom nultog otpada, od recikliranja materijala do obnavljanja kišnice.

VEKA je preuzela pionirsku ulogu na polju reciklaže osnivanjem podružnice (ćerka firme) VEKA  Umvelttechnik GmbH u Beringenu, u nemačkoj pokrajini Tiringiji. Godine 1993, na površini od 120.000 m², VEKA, kao prva u branši, pustila je u pogon najveću i najmoderniju fabriku za reciklažu u Evropi, u kojoj se prozori, vrata, roletne i profili od plastike u potpunosti recikliraju, a zatim vraćaju u proces proizvodnje profila, bez ikakvog gubitka kvaliteta.

Potražnja za kapacitetima za reciklažu naglo je porasla. Druga linija za reciklažu instalirana je u fabrici 2008. godine, čime je ukupan godišnji kapacitet dostigao 50.000 tona recikliranog materijala, što pokazuje posvećenost ekološkoj održivosti, ulaganju u postrojenja za reciklažu i poštovanju životne sredine. Istovremeno, aktivnosti recikliranja proširene su na evropski nivo – dodatnim VEKA fabrikama za reciklažu u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Savremeni PVC prozori izrađeni od visokokvalitetnih sistema profila kompanije VEKA doprinose  održivosti i zaštiti životne sredine: zahvaljujući svojim izvrsnim svojstvima toplotne izolacije pomažu u smanjenju energetskih zahteva (potreba) objekata, a time i emisiju štetnog ugljen-dioksida. VEKA takođe osigurava da njeni proizvodni procesi čuvaju resurse i energiju.

VEKA AG je partner u kompaniji Revindo GmbH, koja je osnovana u junu 2002. Cilj ove kompanije je koordinacija, dokumentacija i kontrola sprovođenja dobrovoljnog opredeljenja evropske PVC industrije na polju reciklaže materijala starih PVC prozora i proizvodnog otpada od proizvodnje PVC prozora ili prozorskih profila, kao i srodnih proizvoda.

VEKA AG je, takođe, aktivni član VinilPlus inicijative, koja predstavlja dobrovoljnu posvećenost evropske PVC industrije sve održivijoj proizvodnji i upotrebi PVC materijala.

Kontaktirajte vama najbliže proizvođače VEKA stolarije https://veka.rs/kupci/.