www.veka.rs
Home O nama Proizvodni program Veka kvalitet Proizvođači VEKA stolarije Postanite VEKA partner  
 
Srbija  Crna Gora  Albania    -  Deutsch  English       
  VEKA - širom sveta
  Priča o uspehu
Misija i vizija
  Princip partnerstva
 

Želje, poverenje, zahtevi i  potrebe naših kupaca predstavljaju centralnu orjentaciju našeg poslovanja. Kao kompanija, koja posluje izvan nacionalnih granica i kontinenata, cilj nam je da se prilagodima individualnim potrebama naših kupaca.

Pritom pod pojmom kupca ne podrazumevamo samo direktnog potraživača (korisnika) naših proizvoda, proizvodjače prozora i trgovce, već i gradjevinske preduzimače i arhitekte, koji u svoje objekte ugradjuju gotovu stolariju od naših profila.

U cilju zadovoljenje potreba različitih grupa kupaca, naša kompanije poštuje visoke standarde u pogledu  kvaliteta proizvoda, usluga i sveobuhvatni servis. Naše poslovanje sa kupcima, kao i sa isporučiocima se prvenstveno zasniva na uzajamnom poverenju i poštovanju, prijateljskom partnerstvu.

Osnova poslovne kulture kompanije VEKA AG je takodje odgovornost prema životnoj okolini, ne samo prilikom odabira kvalitetnih sirovina i procesa proizvodnje, već i prilikom razvoja proizvoda i višestranim aktivnostima na polju reciklaže.


 

  odštampaj stranu
  na vrh strane
  nazad