Фигура 7 копия 4 Untitled-1

Događaji

VEKA seminari za klijente

Kompanija VEKA organizuje stručne, višednevne seminare za sve svoje poslovne partnere, saradnike i prijatelje kompanije. Ovi seminari su pre svega edukativni, ali i predstavljaju način da se u prijatnoj atmosferi razmene mišljenja i iskustva, sklope nova poznanstva i kontakti.