Фигура 7 копия 4

FENG ŠUI I RENOVIRANJE STANA

7.2.2023.

Razgovarali smo na temu prozora i renoviranja stana sa konsultantom za feng šui, dr Annom Marković Plestović, koja nam je odmah na početku ovog intervjua rekla neke zanimljivosti:

Stara kineska izreka glasi "Ako želiš da promeniš život, promeni dvadeset stvari u svom domu". To se često u popularnoj literaturi feng šuija tumači kao zamena dvadeset starih sitnica sa dvadeset novih ukrasa i aksesoara. Međutim, kao što ne očekujemo da ugrabimo tačno dve sreće kad ustanemo rano, ni ovu kinesku izreku ne bi trebalo shvatiti preterano bukvalno. Naime, "dvadeset stvari" je način da se kaže "duplo više stvari nego što možemo izbrojati na prstima obe ruke", to jest "mnogo" ili "što više", pa bi mnogo tačnije tumačenje ove izreke glasilo "ako želiš da promeniš život, renoviraj svoj dom". A takvo tumačenje bi bilo u skladu sa učenjima feng šuija, tradicionalne kineske nauke, koja prostor posmatra kompleksno, istovremeno iz ugla geografije, urbanizma, arhitekture, psihologije prostora, ekologije i drugih oblasti koje se bave prostorom.

- Pitali smo Annu o vezi feng šuija i našeg životnog prostora?

Naime, feng šui smatra da prostor u kome živimo ili radimo nije samo odraz nas samih, našeg ukusa, načina života, vrednosti, stremljenja, nego je i faktor koji - uslovljavajući tokove univerzalne životne energije Qi - uslovljava naše funkcionisanje, način na koji se odnosimo prema svetu, kao i to kako se taj spoljnji svet odnosi prema nama. Jednostavno rečeno, feng šui smatra da karakter prostora - definisan lokacijom, orijentacijom i strukturom – određuje količinu i kvalitet i tokove energije u prostoru i time podržava ili ometa ostvarenje naših potencijala. A renoviranje prostora je prilika da se ovaj karakter promeni.

- Na šta treba da obratimo pažnju pri renoviranju stana?

Renoviranje je prilika da se obezbedi bolji dotok energije i da se stvore uslovi za akumulaciju te energije, odnosno, feng šui rečnikom: da se otvori lice i stabilizuju leđa prostora. Naime, orijentacija prostora, a time i kvalitet i količina energije koja dotiče u prostor određena je orijentacijom "lica" prostora, odnosno strane na kojoj je najviše prozora i vrata i najviše otvorenog prostora i kretanja u spoljnjem okruženju, i duž koje su u unutrašnjem prostoru u idealnom slučaju organizovane aktivne, prema spolja okrenute funkcije kao što su rad, druženje, primanje gostiju. Lice prostora ukazuje na to koliko i kakvih mogućnosti će se pojavljivati u životima stanara i na dotok finansija. Suprotno od lica se nalaze "leđa" prostora, strana na kojoj se energija nakuplja i materijalizuje. Leđa prostora ukazuju na to da li i koliko se mogućnosti koje dotiču od lica mogu iskoristiti, na mogućnost ostvarivanja rezultata, akumulaciju, status i odnose.

Po pravilu bi PVC prozori na licu prostora trebalo da budu što veći, a na leđima što manji, kako bi u prostor doticalo i u njemu se zadržavalo što više energije, tako da se promenom dimenzija prozora - povećanjem na licu i smanjenjem na leđima - može uticati na količinu energije koju prostor prima i zadržava. Ipak, s obzirom na to da tok energije Qi najviše podseća na ponašanje vode koja uvek teži ka najnižoj tački, poželjno je osigurati da se energija ne odlije na licu, odakle je i ušla, te se prema pravilima feng šuija stakleni zidovi i veliki prozori u nivou poda ne smatraju dobrim rešenjem. Po pravilu, pritisak na odlivanje je jači što je stan na višem nivou u odnosu na površinu zemlje, pa su prozori koji počinju od nivoa poda, poput staklenih zidova ili francuskih prozora, prihvatljivi u prizemlju i eventualno do drugog-trećeg sprata, dok je na višim spratovima poželjno da između donje ivice prozora i poda postoji parapet od čvrstog materijala.


- Ako bismo mogli da promenimo dimenzije i položaj prozora, na šta da obratimo pažnju?

U nekim slučajevima povećanjem dimenzija i broja otvora, prozora i vrata, na nekoj do tada zatvorenijoj strani je moguće promeniti orijentaciju lica objekta i time promeniti ne samo količinu, nego i kvalitet energije koja dotiče u prostor. Kvalitet te energije i konotacije koje ona nosi sa sobom zavise i od toga prema kakvim oblicima i sadržajima u bližem okruženju lice prostora "gleda", kao i od pravca sveta ka kome je prostor okrenut, odnosno iz koga dotiče energija. Poželjno je da energija koja dotiče iz okruženja ne nosi negativne konotacije i ne bude previše turbulentna, odnosno, feng šui rečnikom, da ne bude "bleda energija" Si Qi,  ni "ubilačka energija" Sha Qi. Zato feng šui smatra da nije povoljno da lice prostora bude okrenuto ka mestima tuge, bola, bolesti i nesreće, kao što su na primer groblja, bolnice ili devastirani objekti, niti prema mestima povezanim sa oštrom, agresivnom energijom, poput ulice sa gustim, brzim i bučnim saobraćajem ili vojnim instalacijama. U ovim slučajevima je preporučljivo da se - ako je moguće - pri renoviranju prostora prerasporede otvori tako da se prostor "zatvori" prema ovim nepovoljnim značenjima i energetskim kvalitetima, a "otvori" prema nekom pozitivnom ili bar neutralnom vidiku. Naravno, pri tome treba uzeti u obzir da su PVC prozori praktično "oči" na tom licu, pa je poželjno da budu simetrično raspoređeni u odnosu na srednju osu "lica" i da se tom promenom ne naruši mogućnost provetravanja, optimalan odnos površine prozora prema veličini prostorija i slično.

- Kako možemo da pojačamo dotok energije u prostor?

Jačanje dotoka energije u prostor se može postići i primenom teorije pet elemenata, na kojoj se baziraju sve grane tradicionalne kineske nauke, od feng šuija do medicine. Prema učenju feng šuija, iz različitih pravaca sveta dotiču različiti kvaliteti energije, koje se mogu obuhvatiti pod pet osnovnih tipova. Sa svakim od tih pet tipova je povezan niz karakteristika: dijapazon boja, oblici, značenja, emocije, organi, itd. Međusobni odnosi pet tipova energije mogu biti opisani kao rađanje i smirivanje (kad se jedna energija skladno pretvara u drugu jačajući je, dok sama slabi) i kao sukob (u kome se energije međusobno poništavaju). Dotok energije u prostor se može pojačati korišćenjem interakcije rađanja, odnosno izborom boje i/ili oblika prozora, tako da predstavlja tip energije koji preuzima energiju od pravca ka kojem lice prostora gleda:

  • Iz pravca severa dolazi energija elementa voda, koja predaje svoju energiju elementu drvo, što znači da će prozori u obliku izduženog, uspravnog pravougaonika, i/ili u nekoj nijansi zelene boje privući više energije u prostor.
  • Iz pravca istoka i jugoistoka dotiče energija elementa drvo i predaje svoju energiju elementu vatra, što znači da će prozori u nijansama crvene, narandžaste ili ljubičaste i/ili sa trouglastim ili zrakastim ukrasima doprineti boljem prijemu energije.
  • Iz pravca juga dotiče energija elementa vatra, pa će više energije u prostoru obezbediti prozori koji imaju karakteristike elementa zemlja: kvadratne oblike i/ili zemljane boje, od žute do tamno braon.
  • Iz pravca jugozapada i severoistoka dotiče energija elementa zemlja, koja svoju energiju predaje elementu metal, pa će prozori okrenuti ovim pravcima najefikasnije privlačiti energiju ako su lučnog oblika sa belim, sivim ili metalik ramovima.
  • Iz pravca zapada i severozapada dotiče energija elementa metal, koju će najbolje preuzeti prozori koji predstavljaju element voda, sa crnim ili tamnoplavim okvirima. Pošto element vodu karakterišu asimetrični, fluidni, talasasti i spiralni oblici, teško primenjivi na oblikovanje prozora, ti prozori okrenuti zapadu i severozapadu takođe mogu biti lučnog oblika.

Analiza stanja i dejstva lica prostora je najosnovniji nivo celovite feng šui analize, koja je osnova feng šui dizajn procesa tokom kojeg se uzimaju u obzir i harmonično uklapaju mnogobrojni aspekti i nivoi posmatranja kako bi se stvorio prostor koji podržava korisnike.

Za novi izgled vašeg doma kontaktirajte vama najbliže proizvođače VEKA stolarije https://veka.rs/kupci/.